Paket: PLUS

Filoterapija PLUS je posebne vrste sprostitveno – aktivacijsko – filoterapevtski ritual, ki je oblikovan prav za čase, v katerih živimo, in za človeka, kakršen je danes.

Ker se je človek se je skozi svojo evolucijo počasi, a vzrajno preoblikoval v človeka, ki je izgubil stik s svojo čutno naravo in obenem svoje življenje nakopičil s stvarmi, ki jih ne potrebuje, svoj um zaposlil s podatki, ki so v njegovem življenju nepotrebni ali celo škodljivi, svojim emocijam dovolil, da se uravnavajo po zunanjih dražljajih ter svoje občutke  potlačil, je popolnoma pozabil, kdo je in kaj je njegov pravi namen.

Več ur trajajoči celostni filoterapevtski plus ritual je ustvarjen z namenom, da človeka očisti v nepotrebne nesnage, ki ga ovira, da ponovno najde stik s samim seboj. Ta čarobni terapevtski ritual ima namreč poseben energetsko – intuitivno – fizičen učinek, ki pomaga rušiti zidove, odstranjevati plasti in odkrivati resnico, ki živi v samem bistvu vsakega izmed nas. Le ko človek živi svojo resnico, uravnovešen in v skladu z vsemi svojimi ravnmi, lahko namreč živi celostno in zdravo. Cilj, h katereme strmi vsak izmed nas.


TRAJANJE: zasebni ritual traja 4 do 5 ur.

POTEK: Filoterapija + fizični kontakt s terapevtom (podoben masaži) + sprostilne/meditativne tehnike za krepitev lastnega vpogleda in odstranitev stresa ter za reaktivacijo globinskega čutenja, posledično aktiviranje in doživljanje globoke notranje mirnosti.

CENA: 280 EUR/ritual

KREIRA IN IZVAJA: Tina Pustovrh Puc